Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

Rekisterin nimi
JaSien asiakastietorekisteri 

Rekisterinpitäjä 
JaSie, Y-tunnus 2464161-1 

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jaana Sierilä, yrittäjä 

Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin käyttötarkoitus on toimia JaSien asiakastietorekisterinä. 

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
 • Tilausten käsittely ja toimitus 
 • Laskutus- ja maksuliikenne 
 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys 
 • Markkinointi 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä JaSielle antamia tietoja. 
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Yrityksen nimi ja tunnus 
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot 
 • Palvelu- ja käyttöasetukset 
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot 
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot 
 • Asiakkaan antamat yhteystiedot (esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite) 
 • Asiakkaan yksilöivä tunnus 
 • Tiedon saako asiakkaan tietoja käyttää markkinointiin 
 • Tiedot asiakkaan tekemistä tuotteista ja muista tilatuista palveluista 
 • Teknisiä tietoja www-sivun käyttöön liittyen, kuten IP-osoite, selailun ajankohta, istuntotunniste, istunnon kesto, käytetyt linkit, lähteenä olleet www-sivut, palvelussa katsotut www-sivut sekä käytetyn päätelaitteen malli, käyttöjärjestelmä ja yksilöllinen laite- ja tai evästetunniste 
 • Muut asiakkaan vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot, joita laki ei estä tallentamasta 
 • Asiakkaan antamat palautteet 
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa 
 • Demografiatiedot, kuten asiakkaan ikä, sukupuoli, kieli ja asuinalue 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja JaSien yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmässä, joka on suojattu salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Ainoastaan yrityksen määrätyillä työntekijöillä on pääsy rekisteriin. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakkaista ei säilytetä pitkäaikaisesti aineistoa manuaalisessa muodossa, esimerkiksi paperitulosteina. 

Manuaalinen aineisto 
Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain JaSien omistajalla ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus. 

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. 

Tietojen säilyttämis- ja poistamisaika 
Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi manuaalisesti sähköisestä tietokannasta. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta huomioiden kuitenkin, että osana kirjanpitoaineistoa tilatuista palveluista säilytetään kaikissa tilanteissa välttämättömät laskutustiedot 10 vuoden ajan. Yli 10 vuotta vanhat tiedot tuhotaan sähköisestä tietokannasta manuaalisesti vähintään kerran vuodessa, mikäli asiakas ei ole rekisteröitynyt palveluun tai antanut lupaa tietojen käytölle markkinoinnissa. Palvelu voi sisältää julkisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia kuten kommentti- ja arvosteluosioita tai keskustelupalstoja ja asiakkaan tuottama sisältö voi jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun asiakkaan henkilötiedot on poistettu. 

Tarkastus- ja kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

Evästeet 
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja. 

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.
JaSie
Rovaniemi
+358 40 754 4961 
jaana(at)jasie.fi 
2464161-1
https://www.facebook.com/JaSie2013
https://www.instagram.com/jasie2013
© JaSie 2012, Kaikki oikeudet pidätetään
Kävijät: 218377
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän